سه‌شنبه 3 دی‌ماه سال 1387
توسط: شهرزاد

Hola viejo dime cómo estás,
los años pasan y no hemos vuelto a hablar
y no quiero que te pienses
que me he olvidado de tí.
Yo por mi parte no me puedo quejar,
trabajando como siempre igual,
aunque confieso que en mi vida
hay mucha soledad.
En el fundo tú y yo somos casi igual
y me vuelvo loco solo con pensar.
Quizás, la vida nos separe cada día más,
quizás, la vida nos aleje de la realidad,
quizás, tú buscas un desierto y yo busco un mar,
quizás, que gracias a la vida yo te quiero más.
Hola viejo dime cómo estás,
hay tantas cosas que te quiero explicar,
porque uno nunca sabe si mañana esté aquí.
A veces hemos hido marcha atrás
y la razón siempre querías llevar,
pero estoy cansado,
no quiero discutir.
 

En el fundo tú y yo somos casi igual
y me vuelvo loco solo con pensar.
Quizás, la vida nos separe cada día más,
quizás, la vida nos aleje de la realidad,
quizás, tú buscas un desierto y yo busco un mar,
quizás, que gracias a la vida yo te quiero más.
Quizás, la vida nos separe cada día más,
quizás, la vida nos aleje de la realidad,
quizás, tú buscas un desierto y yo busco un mar,
quizás, que gracias a la vida yo te quiero más.
Hola viejo dime cómo estás,
los años pasan y no hemos vuelto a hablar
y no quiero que te pienses 
   que me olvídado de tí.  

 

 

سلام پدر

 

 

بهم بگو ، حالت چطوره ؟ 

 

 

زمان میگذره   و  هنوز با هم صحبت نکردیم

 

 

دوست ندارم فکر کنی که فراموشت کردم  

 

 

نمی تونم از وضع خودم شکایتی کنم  

 

 

چون  همیشه کار میکنم  

 

 

اما با این وجود  مطمئنم  ، تنهایی ایه زیادی در زندگیم قرار

  

 

گرفته

 

در این صورت  من و تو ،  در یک وضع  تقریبا برابر هستیم 

 

 

از این فکر و خیال ، دیوونه میشم 

 

 

شاید ، زندگی هر روز بیشتر ما رو از هم جدا میکنه  

 

 

شاید ، زندگی ما رو از حقیقت دور میکنه  

 

   

 

شاید ، تو یک بیابان رو جستجو میکنی و من یک دریا

 

 

شاید ، به لطف این زندگیه که اینقدر دوستت دارم  

 

 

 

سلام پدر

 

 

 بهم بگو ، حالت چطوره ؟ 

 

 

چیزایی هست که دوست دارم برات توضیح بدم  

 

 

چون ، هیچ کسی از فردا خبر نداره  

 

 

بعضی وقتها ، در جهت مخالف حرکت کردیم

 

 

به خاطر اینکه همیشه می خواستی  

 

 

خودت مسئولیتها رو به دوش بکشی  

 

 

ولی ،  من خسته م  

 

 

دوست ندارم  دیگه  حرفی بزنم

   

 

 

در این صورت  من و تو ، در یک وضع تقریبا برابر هستیم  

 

 

از این فکر و خیال ، دیوونه میشم  

 

 

 

شاید ، زندگی هر روز بیشتر ما رو از هم جدا میکنه  

 

 

شاید ، زندگی ما رو از حقیقت دور میکنه  

 

  

  

شاید ، تو یک بیابان رو جستجو میکنی  و من یک دریا

 

شاید ، به لطف این زندگیه که اینقدر دوستت دارم  

 

 

سلام پدر  

 

 

بهم بگو ، حالت چطوره ؟ 

 

 

زمان میگذره و هنوز با هم صحبت نکردیم 

 

 

دوست ندارم فکر کنی که فراموشت کردم  

 

 

 

 

انریکه ایگلسیاس