پنج‌شنبه 8 اسفند‌ماه سال 1387
توسط: شهرزاد

خواننده

  

  

 من خواننده  هستم

 

 

امروز  برای شنیدن بهترین آهنگها آمده اند

 

 

می خواهم به آنها تقدیم کنم

 

 

از زندگی می خوانم 

 

 

از خنده ها 

 

 

از غصه ها 

 

 

از شوم ترین لحظه ها 

 

 

از زیباترین  پدیده ها 

 

 

 

برای شادی آمدند

 

 

پول پرداختند

 

  

 

  وقت غصه نیست

 

 

بیا !  ترانه را آغاز کن 

 

 

همیشه  در خیابان مرا متوقف می کنند

 

 

افراد بسیاری که شایعه درست کردند

 

 

گوش کن ! هکتور 

 

 

تو همیشه  به زنان و جشنها  

 

  

 

علاقه مند هستی 

 

و کسی نمی پرسد

 

 

اگر رنجی  ببرم

 

 

اگر اشک ریزم

 

 

و اگر  اندوهی دارم

 

 

که به درونم  آسیب می زند 

 

 

من  خواننده هستم

 

 

زیرا خوانندگی  همه چیز من است

 

 

و  تماشاگران پول می پردازند 

 

 

 برای شنیدن به حرفهای من  

 

 

من  خواننده  هستم

 

 

در آن جا که مردم دوستم بدارند

 

 

اما  وقتی  نمایش به پایان می رسد

 

 

دیگر  جزیی از این آدمها نیستم

 

 

و  زندگی را  ادامه می دهم

 

 

با خنده ها  

 

 

با غصه ها  

 

 

با تلخیهای دنیا  

 

 

با زیباترین پدیده ها 

 

 

من خواننده  هستم

 

 

خوانندگی  حرفه ی من  است

 

 

 و به آنهایی که  کار مرا دنبال می کنند

 

 

می خواهم  ترانه ام را تقدیم کنم  

 

 

  

(( هکتور لاوو ))      Hector Lavoe