X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1388
توسط: شهرزاد

تقدیم به مونا برزویی

دیروز یک آسمان بی خورشید  

 

 

یک انسان بی سرزمین  

 

 

یک قدیس پارسا در زندان  

 

 

و یک ترانه ی محزون بی صاحب را شناختم 

 

 

 

(( و یافتم  سیه چشمان تو را )) 

 

 

 

و بدرستی که اکنون 

 

 

                        ناتوانم از زیستن بدون آنها 

  

 

تنها یک آرزو ، از عرش کبریا خواستارم  

 

 

 

و آن توان زیستن ، در چشمان توست  

 

 

 

سراسر جهان را پیمودم  

 

  

از بحرین تا بیروت را سفر کردم  

 

   

  

 از شمال تا قطب جنوب رفتم

 

 

و تنها یک چیز ، برای گفتن به تو دارم  

 

 

 

 (( نیافتم  همانند چشمان تو )) 

 

 

 

به عبور یک زن از بیابان ، نگاه کردم 

 

 

در زیر پای شترش  

 

 

                    یک دریاچه نمک بود  

 

 

همراه با زورق رها شده  

 

 

 

(( و نگریستم به گذر سیه چشمان تو )) 

 

 

 

و بدرستی که اکنون  

 

 

                          ناتوانم  از زیستن بدون آنها 

 

  

تنها یک آرزو ، از عرش کبریا خواستارم  

  

 

و آن توان  زیستن ، در چشمان توست  

 

 

 

سراسر جهان را پیمودم  

 

  

 

از بحرین تا بیروت را سفر کردم  

 

 

از شمال تا قطب جنوب رفتم  

 

 

 

و تنها یک چیز ، برای گفتن به تو دارم  

 

 

 

                             ((نیافتم همانند چشمان تو )) 

 

 

 

.......................................................................................... 

 

  

من ، آن  ظرافتهای تو را دوست دارم 

 

 

 

وقتی همدیگر را تنها ملاقات می کنیم  

  

 

حرفهای بسیاری ، برای گفتن به تو دارم   

 

 

 

تا   آن جاییکه دوست بداری  

 

 

                                    

                               با تو همراه می شوم 

 

 

هیچ سخنی  بر زبان نیاوریم  

 

 

 

به این سکوت ، که بیانگر احساس درونمان است  

 

 

 

                     گوش بسپار 

 

 

 

گاهی اوقات ، به این می اندیشم  

 

 

 

که  برای  ابراز محبت ، جلوه گر شدی 

 

 

 

                                     تو  

 

                                                           

                                      همه چیز، تو  

 

 

 

                                    همیشه، تو  

 

  

دوست دارم  بخاطر  سرمست شدنم  از وجود شیرینت  

 

 

 

                        حس علاقه ام به جهان هستی  

 

 

                                  

                           و بهشت را در نگاه تو دیدن  

 

 

در برابر زمان ، بایستم  

 

 

 

ستارگان درخشان  شبانگاه ،  

 

 

                   روحمان را به تسخیر خود در می آورند 

 

 

 

و ، هر آنچه که آرزو می کنی  

 

 

 

                           و خواستار آن هستی 

 

 

 

               به دیده منت  می پذیرند 

  

 

می خواهم  به تو نشان دهم  

 

 

 

                                                    عشق زنده است  

 

 

 

                                تو  

 

 

                                همه چیز ، تو  

 

 

عزیزم ....... 

 

 

                   

                همه ی تلاشم ، حس دلبستگی به توست  

 

 

 

من ..... 

 

 

 

         احساس شادی ، امید و موفقیت را  

 

 

 

(( در چشمان تو  ، صدای تو  و  آرزوهای تو  می یابم )) 

 

 

 

 

زیرا ، برای پیروزیت  مبارزه  می کنی