شنبه 2 مرداد‌ماه سال 1389
توسط: شهرزاد

شقایق

هیچ واژه ی در وصف تو نیست 

 

هیچ گلی در زیبایی همتای تو نیست 

 

 

شقایق زیبا 

 

 

سرمست می شوند گل ها از عطر تو 

 

آهوان دشت بوسه می زنند به دامان تو 

 

 

 

حوریان با تاجی از گل شقایق 

 

 

اشک شوق تو 

 

 

 خنده مستانه تو 

 

 

سیه موی تو        سپید روی تو 

 

 

 پروانه ها در آرزوی آغوش تو 

 

 

 

شقایق زیبا 

 

 

هیچ واژه ای در وصف تو نیست 

 

هیچ گلی در عاشقی مانند تو نیست 

 

 

 

  

 

(( شهرزاد ))

 

(( این شعر رو خودم نوشتم ))