شنبه 2 بهمن‌ماه سال 1389
توسط: شهرزاد

زیبا و دلربا

امروز از خواب بیدار شدم  و با قلبم آسمون رو دیدم 

 

 

با ترس پرده رو کنار زدم و بدون هیچ خجالتی از این چار دیواری فرار کردم 

 

 

زمان رو تغییر دادم  , بخاطر اینکه نوازشهای تو رو در تمام سال دوست دارم 

 

 

آروم شدن با چشمای تو که بیشتر از خورشید روشنایی دارن 

 

 

پاورچین  پاورچین رفتن   تا رسیدن به آرزوهای دور و درازت  

 

 

قرار گرفتن  دنیای تو در مدار     تنها برای عشق به من 

 

 

من طلسم وفادار تو هستم  که در فراسوی این دنیا  

 

 

                              صداقت تو رو بازتاب میده 

 

 

زیبا و دلربا هستم  و با قدرت زندگی میکنم  

 

 

                           طور دیگه وجود نداره 

  

به بازی و جادوی هنر عشق ملحق شو  

 

 

در بستر توهماتم بخواب و از یه هذیان گویی این طور طبیعی لذت ببر 

 

 

دلایلی برای عاشق شدن وجود ندارن   

 

 

                                     نیروی غریزه مثل آینه شفافه 

 

 

 

Paulina Rubio