یکشنبه 18 بهمن‌ماه سال 1388
توسط: شهرزاد

آتش و صلیب آهنین 

 

 

طلب یاری و سکوت 

 

 

بخاطر شکنجه ام  

 

 

دوباره متولد خواهم شد 

 

 

 

این شکنجه ایی که از درون تحمل 

  

می کنم 

 

 

 

درست مثل یک عذاب است 

 

 

دلم گواهی می دهد  

 

 

که به زودی خواهم مرد 

 

 

 

برای رهایی از این درد جانکاه  

 

 

رویای آزادی را می یابم 

 

 

افسوس لحظات دیروز را می خورم 

 

 

قادر به زیستن نیستم 

 

 

قادر به تجسم رویا نیستم 

 

 

قادر به اندیشیدن نیستم 

 

 

می خواهم بگریزم 

 

 

هنگامیکه خود را در معرض ناملایمات 

 

می بینم  

 

 

تو را به خاطر می آورم 

 

 

 

دوست دارم از مبارزه و زنده بودن 

  

 

نجات پیدا کنم  

 

 

قدرت رهایی از واقعیت اندوهگین 

 

 

و تاریکی

 

 

 

آرزوهایم به دوردستها  رفته اند 

 

 

دور  به اندازه یک بیابان 

 

 

در این تنهایی ، سیه روزی را 

 

 

احساس می کنم