پنج‌شنبه 13 خرداد‌ماه سال 1389
توسط: شهرزاد

 
به خطر افکندن تمام هستی بخاطر  
 
عشق 
 
 
بخاطر آزادی و سربلندی خودمان 
  
با شجاعت و حس پرواز 
 
 
 
لذا این عشقی ست گسترده 
 
 
و تو یک موهبتی  
 
 
و صداقت من برهانی ست بر همه چیز 
 
 
و اکنون به این خاطر  
 
دو روح از یک بدن هستیم 
 
 
قلبها به هم نزدیک می شوند  
 
 
و فرشتگان می رقصند و در گرداگرد ما 
 
نغمه های موسیقی می نوازند  
 
 
بسیار زیبا   با مهربانی  و بدون بهانه ای  
  
عاشق شدم 
  
آن قدر همدیگر را دوست داشتیم که  
 
همه از من حمایت کردند 
 
 
هیچ چیز به جز عشق ورزیدن به تو 
 
ماندنی نیست 
 
و تو در همه جا می درخشی 
 
 
هیچ چیز به جز عشق ورزیدن به تو 
 
ماندنی نیست  
 
 
زیبا  با مهربانی  و بدون بهانه ای 
 
عاشق شدم 
 
 
آن قدر همدیگر را دوست داشتیم که 
 
همه از من حمایت کردند 
 
 
هر وقت با من هستی   
 
قلب هزاران مرتبه به صدا در می آید 
 
 
چه زیبا عاشق شدم  
 
 
از دستهای تو یاد می گیرم 
 
 
تا احساساتم با طنین صدایت  
 
همصدا شوند 
 
 
تو قدرت را هدیه میکنی نه شکست را 
 
 
ای کاش 
 
آغوش تو ، خانه ام شود 
 
 
چنانکه  زندگی تو ، انگیزه من است  
 
 
تلاش همه سویه بخاطر عشق 
 
بخاطر آزادیمان