شنبه 8 اسفند‌ماه سال 1388
توسط: شهرزاد

چه سالها گذشت 

 

 

شیشه ی عمرم بی تو شکست 

 

 

چه سالها گذشت 

 

 

دلم بی تو  از هم گسست 

 

 

چه سالها گذشت 

 

 

فروغ چشمانم  به ظلمت نشست 

 

 

چه سالها گذشت 

 

 

طلوع زندگی ام به غروب فردا پیوست 

 

 

 

  

 

(( این شعر رو خودم نوشتم ))